Bắt đầu năm học 2016-2017. Lớp 11A3 có 39 học sinh với 25 học sinh nữ và 14 học sinh nam. Đứng đầu là bạn Nguyễn Thị Băng Châu.
Lớp được sự dẫn dắt của cô giáo chủ nhiệm Thái Thị Vạn, Lớp được sắp xếp lại từ nhiều lớp khối 10 cũ.
Lới có 20 Học sinh Khá. Mục tiêu năm học 2016-2017 lớp sẽ vươn lên từ học sinh chưa tốt sẽ tốt hơn, còn học sinh tốt sẽ tốt hơn nữa để trở thành 1 tập thể toàn diện