Lớp 10A gồm có 40 học sinh, trong đó có 25 học sinh Giỏi và 15 học sinh Khá do cô Yên Thị Phương Tâm làm chủ nhiệm,lớp có 15 nam và 25 nữ.

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A
(Năm học 2016 – 2017)

STT
Họ và tên
Ghi chú
1
Lê Trường An

2
Dương Văn An
Lớp trưởng 
3
Dương Quốc Anh
Bí Thư 
4
Lưu Tuyết Anh
 Tổ trưởng tổ 4
5
Tăng Quốc Bảo

6
Nguyễn Thị Bé Đan

7
Trịnh Phương Duy

8
Ngô Thị Thúy Duy

9
Nguyễn Trường Giang

10
Trần Lê Ngọc Hà

11
Nguyễn Ngọc Hải

12
Trần Văn Hiếu

13
Trần Duy Khánh

14
Nguyễn Văn Khánh

15
Nguyễn Trung Kiên

16
Trần Anh Kiệt

17
Ngô Thị Mỹ Linh
 Tổ trưởng tổ 1
18
Nguyễn Thị Cẩm Loan

19
Nguyễn Kim Lý
 Thủ quỹ
20
Phạm Quỳnh Mai

21
Cao Thị Thanh Mai

22
Nguyễn Thị Như Ngọc
  Phó trật tự tổ 1,2
23
Trần Lê Nguyễn
Phó lao động 
24
Ngô Thị Ngọc Nhi

25
Lê Thị Huỳnh Nhiên
 Phó trật tự tổ 3,4
26
Trần Nguyễn Tâm Như

27
Nguyễn Thị Hồng Phấn

28
Mai Hoàng Phúc

29
Nguyễn Thị Mỹ Phương

30
Nguyễn Thị Như Phượng

31
Bạch Thị Lệ Quyên

32
Phạm Thị Thúy Quỳnh

33
Nguyễn Ngọc Thanh
Tổ trưởng tổ 2
34
Trần Phước Thọ
Tổ trưởng tổ 3 
35
Trương Thị Minh Thùy

36
Nguyễn Trọng Tình
Phó phong trào
37
Nguyễn Thị Bảo Trân

38
Ngô Thị Thùy Trang

39
Nguyễn Phượng Tường
 Phó học tập
40
Phạm Thị Mộng Tuyền