Em xin chào quý thầy cô, em xin giới thiệu tập thể 10a6 do cô Phạm Thị Tuyết Mai chủ nhiệm.
Lớp có 42 bạn trong đó có 24 bạn nam và 18 bạn nữ. Cô phân công về ban cán sự như sau :
+ Lớp trưởng: Nguyễn Trường Giang
+ Lớp phó học tập: Phạm Ngọc Châu
+ Lớp phó trật tự: Lê Văn Dư
+ Lớp phó lao động: Phạm Hoàng Bảo
+ Lớp phó văn nghệ: Võ Thị Yến Nhi
+ Thủ quỹ: Nguyễn Thị Mộng Tuyền
+ Tổ trưởng tổ 1: Lý Kim Xuyến
+ Tổ trưởng tổ 2: Trần Hồng Đang
+ Tổ trưởng tổ 3: Lê Văn Dư
+ Tổ trưởng tổ 4: Nguyễn Thị Tuyết Liên
Em xin chào quý thầy cô, em xin giới thiệu tập thể 10a6 do cô Phạm Thị Tuyết Mai chủ nhiệm.
Lớp có 42 bạn trong đó có 24 bạn nam và 18 bạn nữ. Cô phân công về ban cán sự như sau :
+ Lớp trưởng: Nguyễn Trường Giang
+ Lớp phó học tập: Phạm Ngọc Châu
+ Lớp phó trật tự: Lê Văn Dư
+ Lớp phó lao động: Phạm Hoàng Bảo
+ Lớp phó văn nghệ: Võ Thị Yến Nhi
+ Thủ quỹ: Nguyễn Thị Mộng Tuyền
+ Tổ trưởng tổ 1: Lý Kim Xuyến
+ Tổ trưởng tổ 2: Trần Hồng Đang
+ Tổ trưởng tổ 3: Lê Văn Dư
+ Tổ trưởng tổ 4: Nguyễn Thị Tuyết Liên
Vì lớp đầu cấp và từ nhiều trường cấp 2 khác nhau tập trung lại nên vẫn còn nhiều bỡ ngỡ và chưa được hoàn thiện. Nhưng lớp sẽ cố gắng khắc phục và thực hiện tốt các phong trào do nhà trường tổ chức.
Em xin chào quý thầy cô, em xin giới thiệu tập thể 10a6 do cô Phạm Thị Tuyết Mai chủ nhiệm.
Lớp có 42 bạn trong đó có 24 bạn nam và 18 bạn nữ. Cô phân công về ban cán sự như sau :
+ Lớp trưởng: Nguyễn Trường Giang
+ Lớp phó học tập: Phạm Ngọc Châu
+ Lớp phó trật tự: Lê Văn Dư
+ Lớp phó lao động: Phạm Hoàng Bảo
+ Lớp phó văn nghệ: Võ Thị Yến Nhi
+ Thủ quỹ: Nguyễn Thị Mộng Tuyền
+ Tổ trưởng tổ 1: Lý Kim Xuyến
+ Tổ trưởng tổ 2: Trần Hồng Đang
+ Tổ trưởng tổ 3: Lê Văn Dư
+ Tổ trưởng tổ 4: Nguyễn Thị Tuyết Liên
Vì lớp đầu cấp và từ nhiều trường cấp 2 khác nhau tập trung lại nên vẫn còn nhiều bỡ ngỡ và chưa được hoàn thiện. Nhưng lớp sẽ cố gắng khắc phục và thực hiện tốt các phong trào do nhà trường tổ chức