Em xin chao quy thay co.Em xin tu gioi thieu tap the lop 10a2 do co Tran Thi Tuyet chu nhiem.
Lop 10a2 co 42 ban trong do co 25 ban nam va 17 ban nu. Co da phan cong thanh phan ban can su nhu sau:
_Lop truong: Le Thi Hoai Thu
_Lop pho hoc tap: Nguyen Ngoc Minh Ha
_Lop pho trat tu: Bui Quoc Kiet
_Lop pho lao dong: Nguyen Trung Hieu
_Thu quy: Nguyen Nhu Quyen
_Lop pho van the: Thach Si Khan
_To truong to 1: Vo Thi Truc Phuong
_To truong to 2: Thach Si Khan
_To truong to 3: Tran Yen Khoa
_To truong to 4: Nguyen Thi Thanh Thuy
Vi la lop dau cap va tu nhieu truong cap 2 khac nhau tap trung lai nen con nhieu bo ngo va chua hoa nhap tot nhung em se co gang khac phuc va thuc hien tot noi quy va nhung phong trao ma truong de ra