Lớp 11b2 với 43 học sinh gồm 17 học sinh nam và 26 học sinh nữ với sự dẵn dắt cũa cô Mỹ Trang. So với lớp 10 đầy lạ lẫm thì năm nay chúng em đã có phần thân thuộc vs gắn bó hơn với mái trường. Sự đông đúc nhộn nhịp ngày tựu trường cùng với sự thân quen cũa bạn cũ, sự là lạ cũa các bạn mới càng làm tăng thêm không khí rộn ràng cho một năm học mới phấn khởi.