Xin chào các bạn lớp tôi là lớp 11B3 . Lớp gồm 43 học sinh gồm 14 học sinh nữ và 29 học sinh nam . Cô chủ nhiệm lớp tôi tên Hồ Thị Ngọc Sương . Lớp trưởng là bạn Phạm Quảng Bình . Phó học tập là bạn Phạm Thị Khánh Ly . Lớp gồm 2 học sinh giỏi , 13 học sinh Khá và 28 học sinh Trung Bình