Năm học 2016 - 2017, lớp 12B1 có 34 học sinh bao gồm 12 bạn nữ và 22 bạn nam do cô Đào Thị Minh Dân ( GVBM Văn ) làm chủ nhiệm. Trong đó, lớp có 2 học sinh giỏi, 12 học sinh khá và 20 học sinh trung bình. Năm nay, lớp 12B1 quyết tâm thi đỗ tốt nghiệp THPT 100%.