Đây là lớp 10a11. Lớp có 42 thành viên, gồm 25 bạn nam và 17 bạn nữ.
Trong đó có 23 bạn có học lực khá.

Lớp được sự dẫn dắt của cô Nguyễn Thị Ánh Đăng.
Lớp trưởng là bạn Nguyễn Thị Hồng Nhung, lớp phó là bạn Đồng Thị Mộng Tuyền.

Lớp 10a11 xin hứa sẽ đoàn kết chăm chỉ học tập để trở thành chi đội xuất sắc của trường.