Lớp học được chúng em xem như là một ngôi nhà thứ hai là nơi tạo cho chúng em những kĩ niệm thân thương nhất. Lớp học cũng chính là nơi đến để học tập tiếp thu những kiến thức. Dù mai này chúng em có rời xa mái trường, xa ngôi nhà nhỏ, nhưng chúng em vẫn sẽ lun nhớ về lớp của mình. Lớp học của chúng em nằm trên tầng một của trường. Lớp của chúng em luôn luôn mát mẻ là nhờ có nhiều cây xanh và trong lớp được trang bị quạt máy. Lớp học của chúng em luôn sạch sẽ là nhờ chúng em lun giữ về sinh chung, không xả rác bừa bải. Lớp của chúng em gồm có 41 bạn, trong đó có 19 bạn nam và 22 bạn nữ. Các bạn luôn đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau để cùng tiến bộ trong học tập