Lớp 10 là lớp đầu tiên của cấp ba, là bước tiến của tập thể lớp 10A7 chúng tôi. Chúng tôi đã cố gắng học tập vì mục tiu là sẽ lên được cấp ba. khi lên được lớp 10 mọi thứ xung quanh đối với chúng tôi thực sự là mới lạ và làm cho chúng tôi bỡ ngỡ nhưng thật may mắn cho chúng tôi vì có một người luôn luôn nhiệt tình dìu dắt tập thể 10A7 là một người cô kính yêu của tập thể lớp tôi, không ai khác là cô Loan. Cô là người hết lòng luôn luôn muốn truyền thụ hết tất cả kinh nghiệm mà cô đã tích lũy từng ngày, cô cho chúng tôi hiểu và biết điều đúng nhất mà chúng ta cần phải làm khi chúng còn ở trong trường trung học phổ thông Nguyễn Minh Quang. Cô như người mẹ thứ hai của chúng tôi. Trong những tiết học cô cố gắng làm cho chúng tôi hiểu bài với kinh nghiệm thực tiễn của cô.
   Còn về lớp tập thể lớp 10A7 chúng tôi gồm 43 bạn đều có mục đích chung là cố gắng học tập và mỗi người đều có ước mơ tươi đẹp riêng mà họ ấp ủ, và họ mong một ngày nào đó họ sẽ thành công. lớp tôi có 23 bạn nam và 20 bạn nữ tạo thành một tập thể đoàn kết và luôn biết giúp đỡ lẫn nhau.
         

   


                                                                Tập thể lớp 10A7
Lớp trưởng : Trương Thị Huỳnh Giao  .   Phó học tập : Châu Dương lân   .    Bí Thư : Chung Thị Diễm My Thủ quỷ : Lê Thị Như Hoa  .  Tổ trưởng tổ 1 : Nguyễn Thị Thúy Huỳnh  .  Tổ trưởng tổ 2 : Huỳnh ngọc Trân Tổ trưởng tổ 3 : Lâm Vũ Trường   .   Tổ trưởng tổ 4 : Phan Lê Minh Mẫn  .  Phó lao động : Lâm Vũ Trường   .   Phó trật tự : Chung Thị Diễm My.                              
Phó Tổ trưởng tổ 1 : Lê Quốc Hưng  .  Phó Tổ trưởng tổ 2 : Ngô Quốc Anh                                             Phó Tổ trưởng tổ 3 : Lê Thị Như Hoa  . Phó Tổ trưởng tổ 4 : Trương Thị Hồng Yến
                                                           
                                                      Người phụ trách : Phan Lê Minh Mẫn và Trương Thị Huỳnh Giao