kỉ niệm ngày 20/11 (2016-2017)
     tập thể lớp 12B3 cùng GVCN