Cây phượng già treo mùa hạ trên cao
Nơi bục giảng giọng thầy sao chợt thấp
Các con gắng ... năm nay hè cuối cấp
Chút nghen ngào bụi phấn vỡ lao xao

Ngày hôm qua hay tự tháng năm nào
Con nao nức bước vào trường trung học
Thương cây lúa thân từ hạt thóc
Thầy ươm vàng đất vọng đồng dao

Mai thầy về, sân trường cũ nằm đau
Hay nỗi nhớ lấp vui theo cát bụi
Dẫu cay đắng, dẫu trăm ngàn đau tủi
Nho nhằn nào thầy gửi lại ngày sau

Mai thầy về, mùa gọi nắng lên cao
Vai áo bạc màu like trang vỡ cũ
Con muốn gọi sao lòng nghen ứ
Đã bao lâu con ngố nghịch thầy ơi!
                                  Hồng Phấn - Thu Hà