Sao bao năm xa cách
Nay trở lại quê nhà
Ngỡ ngàng trước đổi thể thay
Ngã Bảy nay đã khác
Tô thêm phần phồn vinh
Đường sá lại mở thêm
Tấp nập người qua lại
Dọc hai bên dãy phố
Nhà tầng mọc khắp lên
Giao thông đi đều khắp
Nhà nhà đạt văn hóa
Khu phố đạt văn Minh
An ninh thật nghiêm ngặt
Xã phường been xây mới
Theo mô hình đạt chuẩn
Cổng rào, hoa đô thị
Tuyến đường đẹp nông thôn
Đèn treo tỏ ngõ nhà
Ôi! Quê mình đẹp lắm
Được thành tựu hôm nay
Làm người người phấn đấu
Mong sao quê đẹp mãi
Để cuộc sống mọi người
Ngày càng thêm Phồn thịnh!
                                                  Huỳnh Trang - Thúy Quỳnh