TÌNH BẠN


 Nếu là bạn xin đừng gian dối
Hãy dùng môi tặng bạn nụ cười
 Thuở êm đềm mang tà ào trắng
 Nhớ ngàn năm  cái thưở học  trò
Tương lai danh vọng ngày mai đó
Tìm thấy nhau trong tuổi học trò
Nếu ngày  nào áo trắng không còn nữa
Là vứt bỏ ngây thơ lúc vào đời.