Chiếc băng ghế đá huyền thoại
Rất khó khăn mới có thể bê được băng ghế đá vào lớp
Khi bạn biết mình bị chụp lén nhưng vẫn cố tỏa vẻ đẹp trai
5p tập trung truy bài đầu giờ
Lúc chuông reo ra chơi khi học xong 2 tiết căng thẳng
1-2-3 Cười lên
Văn nghệ là không thể thiếu.